دستیـاری ، پزشکی و پیش کارورزی
مرجع تخصصی آزمون دستیاری و پیش کارورزی ویژه پزشکان و دانشجویان پزشکی

برنامه درسی مرور ۵۳ روزه    

دکتر مجتبی کرمی

اهداف برنامه‌ مرور 53 روزه  

از نظر علمي ثابت شده است كه برنامه‌هاي close-ended در كسب موفقيت مؤثرتر از برنامه‌هاي open-ended است.
من و اكثر شما عزيزان تا حدودي شخصيت وسواسي ـ جبري داريم و اگر كنترل كننده‌اي براي خود در نظر نگيريم آنقدر درگير جزئيات مي‌شويم كه در نهايت به هدف خود نمي‌رسيم. برنامه‌اي كه خدمتتان معرفي مي‌شود، براي شما محدوديت زماني ايجاد مي‌كند تا شما براساس اولويت‌هاي ارائه شده درس بخوانيد و ناخودآگاه درگير جزئيات بي‌اهميت نشويد.
نكته دوم اينكه ثابت شده مطالبي كه در قالب تست آموخته مي‌شود، ماندگاري بيشتري در ذهن دارد و در ضمن شما را با ابعاد مختلف نكات بيماري‌ها آشنا مي‌كند، لذا جهت تكميل مجموعه تست‌ها و بالا بردن شانس موفقيت شما ۲ آزمون آموز و يك آزمون يادآور براي هر واحد درسي نيز آماده شده كه طريقة استفاده از آنها در برنامه زير مشخص شده است.
شما حدود ۵/۱ روز فرصت داريد تا يك واحد درسي را مطالعه كنيد. مسلم است كه در اين زمان اولويت نخست مطالعه مطالب مهم كتاب است.
در بعدازظهر روز دوم ۲۲۰ پرسش مربوط به آن درس را مرور كنيد. زمان به شما اجازه نمي‌دهد كه از خود آ‌زمون بگيريد ولي تلاش كنيد پيش از خواندن پاسخ هر پرسش، گزينه‌اي را انتخاب كنيد.
در طي ۲ روز بعدي، هر شب با خواندن يك آزمون آموز مطالب خوانده شده را در ذهن خود تثبيت كنيد و تسلط خود را بر نكات تستي افزايش دهيد.
پس از يك هفته آزمون يادآور طراحي شده است تا همچون يك دوز بوستر واكسن از افت اطلاعات شما تا حدي پيشگيري كند.

   در حين انجام اين برنامه نكات زير را در نظر داشته باشيد:  

جهت خواندن كتاب ضرورتي ندارد از ابتداي كتاب شروع كنيد، بهتر است از مطالب مهم كتاب شروع كنيد تا اگر قرار است قسمتي مطالعه نشود، آن قسمت مربوط به مطالب كم اهميت باشد.

در صورتي كه نتوانستيد درسي را در طي مدت آن به اتمام برسانيد، به برنامه‌ خود پايبند باشيد و روز بعد، طبق برنامه، درس بعدي را شروع كنيد.

اگر به دلايلي قسمتي از برنامه خود را نتوانستيد اجراء كنيد، از نظر روحي ـ رواني مراقب خود باشيد و بدون اينكه وقت خود را بيشتر هدر دهيد، مجدداً ادامه برنامه را شروع كنيد. آگاه باشيد كه انسان در چنين شرايطي تحت فشار، ناخودآگاه دنبال بهانه‌اي است كه همه چيز را رها كند. اگر چنين كنيد، به نفع ساير داوطلبين كنار كشيده‌ايد.

اگر درسي را تاكنون نخوانده‌ايد و خواندن آن براي شما دشوار است، در ابتدا مي‌توانيد مروري اجمالي بر سؤالات آن داشته باشيد و سپس به سراغ كتاب برويد.

اگر فرصت شما بسيار كم است، مي‌توانيد صرفاً سؤالات را مطالعه كنيد.

توصيه مي‌شود خود را ارزيابي نكنيد و نگران فراموش كردن مطالبي كه قبلاً خوانده‌ايد، نشويد.

در حال حاضر تنها به اجرا كردن اين برنامه فكر كنيد و در مورد ماه‌هاي بعدي و روز آزمون فكر نكنيد تا دچار عدم تمركز نشويد. 

زمان

تاريخ

برنامه درسی روزانه

روز اول

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس کودکان + درس کودکان 1

روز دوم

...../ ...../ 1390

ادامه درس کودکان 1 + تست های 120 تایی و 100 تایی

روز سوم

...../ ...../ 1390

درس کودکان 2
آزمون آموز 1 کودکان 1

روزچهارم

...../ ...../ 1390

ادامه درس کودکان 2 + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 کودکان 1

روزپنجم

...../ ...../ 1390

درس کودکان 3
آزمون آموز 1 کودکان 2

روز ششم

...../ ...../ 1390

ادامه درس کودکان 3 + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 کودکان 2

روز هفتم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس روانپزشکی + روانپزشکی
آزمون آموز 1 کودکان 3

روز هشتم

...../ ...../ 1390

ادامه درس روانپزشکی+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 کودکان 3

روز نهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس پوست + پوست
آزمون آموز 1 روانپزشکی
آزمون یادآور کودکان 1

روز دهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس پوست + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 روانپزشکی

روز یازدهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس ارولوژی + ارولوژی
آزمون آموز 1 پوست
آزمون یادآور کودکان 2

روز دوازدهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس ارولوژی+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 پوست

روز سيزدهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس کلیه + درس کلیه
آزمون آموز 1 ارولوژی
آزمون یادآور کودکان 3

روز چهاردهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس کلیه + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 ارولوژی

روز پانزدهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس قلب + درس قلب
آزمون آموز 1 کلیه
آزمون یادآور روانپزشکی

روز شانزدهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس قلب + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 کلیه

روز هفدهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس ریه + درس ریه
آزمون آموز 1 قلب
آزمون یادآور پوست

روز هجدهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس ریه + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 قلب

روز نوزدهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس گوارش + درس گوارش
آزمون آموز 1 ریه
آزمون یادآور ارولوژی

روز بيستم

...../ ...../ 1390

ادامه درس گوارش + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 ریه

روز بيست و يكم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس روماتولوژی + درس روماتولوژی
آزمون آموز 1 گوارش
آزمون یادآور کلیه

روز بيست و دوم

...../ ...../ 1390

ادامه درس روماتولوژی+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 گوارش

روز بيست و سوم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس غدد + درس غدد
آزمون آموز 1 روماتولوژی
آزمون یادآور قلب

روز بيست و چهارم

...../ ...../ 1390

ادامه درس غدد+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 روماتولوژی

روز بيست و پنجم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس خون + درس خون
آزمون آموز 1 غدد
آزمون یادآور ریه

روز بيست و ششم

...../ ...../ 1390

ادامه درس خون+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 غدد

روز بيست و هفتم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس پاتولوژی + درس پاتولوژی
آزمون آموز 1 خون
آزمون یادآور گوارش

روز بيست و هشتم

...../ ...../ 1390

ادامه درس پاتولوژی+ تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 خون

روز بيست و نهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس جراحی + درس جراحی 1
آزمون آموز 1 پاتولوژی
آزمون یادآور روماتولوژی

روز سي‌‌ام

...../ ...../ 1390

ادامه درس جراحی 1 + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 پاتولوژی

روز سي و يكم

...../ ...../ 1390

درس جراحی 2
آزمون آموز 1 جراحی 1
آزمون یادآور غدد

روز سي و دوم

...../ ...../ 1390

ادامه درس جراحی 2 + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 جراحی 1

روز سي و سوم

...../ ...../ 1390

درس جراحی 3
آزمون آموز 1 جراحی 2
آزمون یادآور خون

روز سي و چهارم

...../ ...../ 1390

ادامه درس جراحی 3 + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 جراحی 2

روز سي و پنجم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس مامایی و زنان + درس مامایی
آزمون آموز 1 جراحی 3
آزمون یادآور پاتولوژی

روز سي و ششم

...../ ...../ 1390

ادامه درس مامایی + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 جراحی 3

روز سي و هفتم

...../ ...../ 1390

درس زنان
آزمون آموز 1 مامایی
آزمون یادآور جراحی 1

روز سي و هشتم

...../ ...../ 1390

ادامه درس زنان + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 مامايي

روز سي و نهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس عفونی+ درس عفونی
آزمون آموز 1 زنان
آزمون یادآور جراحی 2

روز چهلم

...../ ...../ 1390

ادامه درس عفونی + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 زنان

روز چهل و يكم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس اعصاب+ درس اعصاب
آزمون آموز 1 عفونی
آزمون یادآور جراحی 3

روز چهل و دوم

...../ ...../ 1390

ادامه درس اعصاب + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 عفونی

روز چهل و سوم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس چشم+ درس چشم
آزمون آموز 1 اعصاب
آزمون یادآور مامایی

روز چهل و چهارم

...../ ...../ 1390

ادامه درس چشم + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 اعصاب

روز چهل و پنجم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درسENT+ درسENT
آزمون آموز 1 چشم
آزمون یادآور زنان

روز چهل و ششم

...../ ...../ 1390

ادامه درسENT + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 چشم

روز چهل و هفتم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس ارتوپدی+ درس ارتوپدی
آزمون آموز 1 ENT
آزمون یادآور عفونی

روز چهل و هشتم

...../ ...../ 1390

ادامه درس ارتوپدی + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 ENT

روز چهل و نهم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس راديولوژی+ درس رادیولوژی
آزمون آموز 1 ارتوپدی
آزمون یادآور اعصاب

روز پنجاهم

...../ ...../ 1390

ادامه درس راديولوژی + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 2 ارتوپدی

روز پنجاه و يكم

...../ ...../ 1390

CD راهنمای مطالعه درس فارماکولوژی + درس فارماکولوژی
آزمون آموز 1 و 2 راديولوژی
آزمون یادآور چشم

روز پنجاه و دوم

...../ ...../ 1390

ادامه درس فارماکولوژی + تست های 120 تایی و 100 تایی
آزمون آموز 1 و2 فارماكولوژي

روز پنجاه و سوم

...../ ...../ 1390

درس آمار
آزمون یادآور ENT

 تذكر ۱:
تقسيم‌بندي مطالب جراحي به شرح زير مي‌باشد:
         جراحي ۱: از پاسخ سيستميك به آسيب‌ تا انتهاي بيماري‌هاي پستان
         جراحي ۲: از بيماري‌هاي سر و گردن تا انتهاي بيماري‌هاي كولوركتان  
         جراحي ۳: از بيماري‌هاي آپانديس تا انتهاي جراحي پلاستيك

تذكر ۲:
جدول برنامه از سه قسمت تشكيل شده است:
         زمان: مشخص مي‌كند چه روزي از برنامه بايد اجرا نماييد.
         تاريخ: با توجه به اينكه زمان شروع دوره، براي افراد مختلف، تفاوت مي‌كند لذا اين قسمت توسط استفاده‌كننده تكميل مي‌شود. ممكن شخصي بخواهد از روز ۱۰ دي ماه مرور خود را شروع كند و شخص ديگري از ۱۲ دي ماه اجراي برنامه آغاز نمايد.
         برنامه‌ درسي روزانه: اين قسمت مشخص‌كنندة تمام كارهايست كه بايد استفاده‌كننده در طول روز انجام دهد

تذكر ۳:

تاريخ آزمون‌هاي يادآور دروس ارتوپدي، راديولوژي و فارماكولوژي در برنامه مرور بعدي مشخص شده است.

تذكر ۴:

در صورتي‌كه در رابطه با دروس پاتولوژي و فارماكولوژي دچار كمبود وقت مي‌شويد بدون هيچ‌گونه نگراني فقط تست‌هاي ۱۲۰ تايي، ۱۰۰ تايي و آزمون‌ آموزهاي اين دو درس را مطالعه فرماييد. زيرا تست‌هاي ارائه شده به اندازه كافي مطالب مهم را پوشش مي‌دهند و از طرف ديگر بيشتر مطالب اين دو درس در كتب ديگر تكرار مي‌گردند.

بدين ترتيب مي‌توان مقداري از زمان اختصاص يافته به اين دو درس را صرفه‌‌جويي و چنانچه بنا به دلايلي پيش‌بيني نشده دچار كمبود وقت شديد از اين زمان صرفه‌‌جويي شده براي جبران كمبود وقت پيش آمده استفاده نماييد.

سایت :   http://www.rezidenti.com

تلفن تماس : ۸۸۹۶۹۰۹۰ - ۰۲۱

: مرتبه
[ ۹۰/۱۰/۰۱ ] [ 0:9 ] [ دستيار برتر ]
درباره وبلاگ

پزشكان گرامي، خوش آمديد.
اين سايت با هدف ارائه اخبار و مطالب مرتبط با آزمون دستياري ، معرفي منابع آزمون و ارائه منابع آزمون راه اندازی شده است.
از طریق آدرس زیر با ما در تماس باشید :

dastyarbartar@yahoo.com
امکانات وب