دستیـاری ، پزشکی و پیش کارورزی
مرجع تخصصی آزمون دستیاری و پیش کارورزی ویژه پزشکان و دانشجویان پزشکی
 

سئوالات اطفال

۱- پسربچه هفت ساله ای بدنبال ابتلا به عفونت حاد تنفسی چند روزه از دو روز قبل دچار پتشی و پورپورای غیر برجسته سطح بدن و چندبار خونریزی از بینی شده است . در سابقه طبی خود و خانواده مشکلی نداشته است . درمعاینه عمومی خوب است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف- سندرم گلانزمن
ب- Acute Lymphocytic Leukemia
ج- آنمی آپلاستیک
د-Ideopathic Thrombo cyto penic Purpura

۲- مادر یک کودک 15 ماهه از بی اشتهایی و بیقراری مختصر فرزندش شاکی است . کودک تا یک سالگی از شیر مادر و سپس از شیر پاستوریزه تغذیه شده است . تاکنون سابقه بیماتری خاصی نداشته است . درمعاینه حال عمومی خوب است ولی رنگ پریدگی پوست ومخاط دارد . مناسب ترین اقدام برای کودک کدام است ؟

الف- تجویز آهن با دوز درمانی و بررسی پاسخ به آن
ب- بررسی CBC و رتیکولوسیت و سپس تجویز آهن
ج- انجام الکتروفورز هموگلوبین و فریتین سرم
د- آسپیراسیون مغز استخوان و رنگ آمیزی برای آهن
۳- پسر 13 ساله دچار سقوط از ارتفاع در ساختمانی نیمه کاره و آسیب دیدگی ساق پای ر چپ با زخن باز و له شدگی بافت شده است . سابقه واکسیناسیون وی نامشخص است . پس از تمیز کردن زخم – مناسب ترین اقدام برای وی چیست ؟

الف- تزریق ایمونوگلوبین کزاز
ب- تزریق ایمونوگلوبین و واکسن کزاز
ج- تزریق واکسن کزاز
د- شروع آنتی بیوتیک وسیع الطیف
۴- نوزاد فول ترم بازایمان طبیعی متولد شده است . درمعاینه یافته غیر طبیعی ندارد. از اتاق زایمان اطلاع داده اند که HBSAg مادرش مثبت است . مناسب ترین اقدام برای این نوزاد کدام است ؟
الف- تزریق واکسن هپاتیت B و چک نوزاد از نظر HBSAg قبل از ترخیص
ب-تزریق واکسن و ایمونوگلوبین هپاتیت B درعرض دو هفته اول تولد
ج- تزریق واکسن و ایمونوگلوبین هپاتیت B درعرض 12 ساعت اول تولد
د- تزریق واکسن هپاتیت B و جک نوزاد از نظر HBSAg بین 9تا12 ماهگی
۵- شیرخوار چهار ماهه ای جهت بررسی آورده شده است . در معاینه – سیانوز واضح دارد – اما در دیترس تنفسی نیست . نبض ها طبیعی و صدای اول قلب طبیعی و صدای دوم singleS2 است و سوفل سیستولیک6/1 شنیده می شود . نوار قلب ریتم سینوسی و ومحور قلب 90 – درجه است . درگرافی سینه – قلب مختصری بزرگ و جریان خون ریوی کاهش دارد . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
الف- ترانس پوزیشن عروق بزرگ
ب- آترزی تریکوسپید
ج- تترالوژی فالوت
د- برگشت نابجای تمام وریدهای ریوی
۶- بیمار نه ساله بعلت کوما در بخش آی سی یو بستری است . درمشاهده sustained rapid deep breathing دارد . مردمک های بیمار خدود چهار می لیمتر بوده و به نور پاسخ نمی دهند . صدمه به کدام ناحیه از سیستم عصبی محتمل تر است ؟
الف – Medulla Oblangata
ب- Pons
ج- Thalamus
د- Mid brain
۷- پسر بچه هشت ساله ای با سابقه تب و سرفه های خشک و کاهش اشتها از سه روز قبل به درمانگاه آورده شده است . برادر 12 ساله وی از یک هفته قبل مبتلا به چنین علایمی بوده است . درمعاینه T=37.8 درجه سانتی گراد و تعداد تنفس 25 در دقیقه و در سمع ریه ها رونکای منتشر و پراکنده شنیده می شود . درگرافی قفسه صدری thickening پری هیلار و پری برونکیال مشاهده می شود . مناسب ترین اقدام برای وی کدام است ؟
الف – بستری دربیمارستان و شروع آنتی بیوتیک وریدی
ب- تجویز آنتی بیوتیک خوراکی و پیگیری بصورت سرپایی
ج- ترخیص بیمار – توصیه به مصرف مایعات – بخور و تب بر
د- بستری دربیمارستان و کنترل علایم تنفسی و اقدامات حمایتی
۸- کودک هفته ساله با عفونت مکرر لوزه ها در اثر استرپ A بتا همولیتیک تحت بررسی قرار می گیرد . باکتری تولید کننده بتالاکتاماز عامل عود بیماری است . مناسب ترین درمان آنتی بیوتیکی کدام است ؟
الف – کلیندامایسین
ب- آزیترومایسین
ج- اریترومایسین
د- پنی سیلین
۹- نوزاد ترم 72 ساعته ای را بدلیل زردی به درمانگاه آورده اند . درمعاینه وزن فعلی سه کیلوگرم و معادل وزن تولد است . رفلکس های نوزاد طبیعی و شکم نرم و بدون ارگانومگالی می باشد . آنمی ندارد . درآزمایش ها گروه خونی نوزاد O منفی و مادر A مثبت است . بیلی روبین 11.5 توتال و بیلی مستقیم 1 است . بررسی از نظرکمبود G6PD منفی است . محتمل ترین تشخیص ؟
الف- ناسازگاری Rh
ب- ناسازگاری ABO
ج- زردی فیزیولوژیک
د- زردی ناشی از شیر مادر
۱۰- دختر هشت ساله با تب و حرکات دردناک مفصل لگن در طرف راست بستری شده است . درمعاینه حرکات مفصلی شدیدا دردناک و محدود می باشد . پس از انجام آزمایش های لازم – مناسب ترین اقدام درمانی چیست ؟
الف- شروع کورتیکوستروئید و SKIN TRACTION
ب- درناژ مفصل و شروع آنتی بیوتیک وریدی
ج- شروع ضد التهاب غیراسروئیدی و SKIN TRACTION
د- شروع آنتی بیوتیک وریدی و SKIN TRACTION
۱۱- توجه آرین به زمان حال و برروی همسالان خود متمرکز است . تغییرات فیزیکی بدن در اولویت فکری وی قرار دارد . احساسی دوگانه نسبت به استقلال دارد . مصاحبه با وی سخت است . زیررا پاسخ های وی مختصر و کوتاه است . با توجه به این که آرین ز بهره هوشی طبیعی برخوردار است – درکدام رده سنی قرار می گیرد ؟
الف : Late childhood
ب- Childhood
ج- Middle Adolescence
د- Early Adolscence
۱۲- شیرخوار پسر پنج هفته ای بعلت استفراغ های مکرر و غیر صفراوی که از سه هفتگی شروع شده – ارجاع شده است . درآزمایش ها – بیلی روبین تام و مستقیم بترتیب 7.3 و 0.4 می باشد . PH خون 7.47 و کلر خون پایین است . بهترین روش تشخیص دراین بیمار چیست ؟

الف – سونوگرافی شکم
ب- تست عرق از نظر میزان کلر
ج- کروماتوگرافی اسیدهای آمینه و قند های ادرار
د- رادیوگرافی مری ومعده و اثنی عشر با ماده حاجب
۱۳- در پسر سه ساله ای با تب و فارنژیت اگزوداتیو و بزرگی طحال باندازه سه سانتی متر –زیر لبه دنده – کدامیک از تست های زیر بیشترین کممک را به تشخیص می نماید ؟
الف- Nuclear Ag
ب- Mono Spot Test
ج- anti body IgM anti Viral Capsid Ag
د- هتروفیل آنتی بادی
۱۴- کودک سه ساله ای با حال عمومی بد و ضعف و بیحالی و تحریک پذیری و آنوری به اورژانس آورده می شود . سابقه اسهال خونی را هفته قبل می دهد . در معاینه بی بقراری و رنگ پریدگی – پتشی هپاتواسپلنومگالی و ادم اندام دارد – اقدام تشخیصی کدام است ؟

الف- بررسی توکسین درمدفوع
ب- بررسی لام خون محیطی
ج- انجام تست کومبس
د- اسمیر و کشت مدفوع
۱۵- سه روز بعد از زایمان –مادر دچار breast engorgement شده است . بهترین اقدام درمانی کدام است؟
 
الف- شیردهی مکرر نوزاد بعد از مقداری دوشیدن
ب- قطع شیردهی و تجویز مسکن
ج- تجویز سفالکسین خوراکی و تخلیه سینه با شیردوش
د- دوشیدن کامل سینه و تجویز ضد التهاب غیر استروئیدی
۱۶- نتیجه آزمایش غربالگری نوزادی درروز پنجم تولد TSH=30 بوده است . مناسب ترین چیست؟

الف- انجام اسکن ازوتوپ تیروئید
ب- نیازی به پیگیری ندارد
ج- تکرار ازمایش بعداز دو هفتگی
د- درخواست فوری تست های عملکرد تیروئید و شروع درمان
۱۷- کودک 18 ماهگی 12 کبلوگرمی بعلت اسهال نزد شما آورده شده است . درمعاینه مخاطات خشک – فرورفتگی چشم ها و فونتانل قدامی داشته – تورگورپوستی کاهش یافته و تاکیکاردی است . کدامیک از اقدامات زیر در طی 24 ساعت اول مناسب تر است؟
الف – 1300 سی سی دکستروز 4/1 سالین + 26 میلی اکی والان کلرور پتاسیم
ب- 1200 سی سی دکستروز 2/1 سالین + 24 میلی اکی والان کلرور پتاسیم
ج- 1400 سی سی دکستروز 2/1 سالین + 28 میلی اکی والان کلرورپتاسیم
د- 1500 سی سی دکستروز 4/1 سالین + 30 میلی اکی والان کلرور پتاسیم
۱۸- کودکی با وزن نه کیلوگرم با سابقه اسهال و دهیدراتاسیون – دچار نکروز حاد توبولی شده است . در حال حاضر دهیدراتاسیون ندارد . ومیزان اسهال قابل قابل نیست . در شش ساعت اخیر هر ساعت 90 سی سی ادرار داشته است . میزان مایع مورد دنیاز شش ساعته وی حدودا چقدر می باشد؟

الف- 1100 سی سی
ب- 900 سی سی
ج- 600 سی سی
د- 1400 سی سی

۱۹- درک مفاهیم " زیر " و " رو " " پشت " "جلو " "داخل" حداکثر تا چه سنی باید آغاز بشود ؟

الف – 30 ماهگی
ب- 24 ماهگی
ج- 36 ماهگی
د- 42 ماهگی
۲۰- یک مربی می خواهد آمادگی یک کودک پنج ساله را برای ورود به مهد کودک و پیش دبستانی بسنجد . کدامیک از موارد زیر از این کودک انتظار می رود ؟
الف – دست چپ و راست راتشخیص دهد
ب- اعداد از 20 به یک را بطور معکوس بشمارد
ج- روی یک پا برای 60 ثانیه بایستد
د- حداقل یک شعر کوتاه را حفظ باشد

۲۱- برای پسر 14 ساله با سابقه جراحی وسیع روده و علایم دلیریوم – آتاکسی و نوروپاتی و حسی –حرکتی و TENDER-CALVES و POOR POSITION SENSE آورده شده است . برای پیشگیری ازاین عوارض –کدامیک از داروهای زیر باید تجویز می شد؟

الف – نیاسین 2 تا 5 میلی گرم روزانه
ب- تیامین 5 تا 25 میلی گرم روزانه
ج- ریبوفلاوین 5 تا 25 میلی گرم روزانه
د- بیوتین 0.15 تا 0.3 میلی گرم روزانه

۲۲- پسر دو و نیم ساله ای را بعلت اسهال طولانی به درمانگاه آورده اند . او چندین بار دفع آبکی در طی روز دارد . وزن گیری وی متناسب و رشد و تکامل وی نرمال است . مناسب ترین اقدام برای کودک کدام است ؟
 
الف- تست کلر عرق
ب- اسمیر و کشت مدفوع
ج- محدود کردن مایعات و نوشیدنی ها
د- اندوسکوپی و بیوپسی معده
۲۳- نوزاد رسیده ای ( MATURE ) در بدو تولد تنفس ندارد و سیانوتیک است . بعد از دریافت مراقبت ها و اقدامات احیا اولیه و نیز مدت 30 ثانیه تهویه با فشار مثبت ( PPV) – ضربان قلب او 55 دردقیقه است . مناسب ترین اقدام برای او دراین مرحله کدام است ؟
الف- ادامه PPV و تجویز آتروپین
ب- ادامه ppv و شروع ماساژ قلب
ج- قطع PPV و تجویزآدرنالین
د- قطع PPV و تجویز اکسیژن آزاد
۲۴- نوزادی با حاملگی 42 هفته و آپگار سه و پنج بدنیا آمده است . از بدو تولد دیسترس تنفسی و سیانوز داشته است . در گرافی ریه انجام شده پرهوایی و پایین زدگی دیافراگم و PATCHY INFILTRATION مشهود است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف – سندرم آسپیراسیون مکونیوم
ب- پنومونی مادرزادی
ج- تاکی پنه گذرای نوزادی
د- سندرم دیسترس تنفسی

۲۵- دختر 10 ساله با وزن 25 کیلو گرم و قد 140 سانتی متر با کم خونی ارجاع شده است . در بررسی ها هموگلوبین 8 و کراتینین 5.5 دارد . میزان فیلتراسیون گلومرولی برخسب میلی لیتر/دقیقه بازای 1.73 مترمربع سطح بدن حدودا چقدر است ؟

الف- 50
ب- 25
ج- 15
د-75
 

سئوالات زنان و بارداری

۱- در سونوگرافی خانم 25 ساله بارداری-جنین 17 هفته نرمال داخل رحمی و یک توده complex باندازه هشت سانتی متر درادنکس چپ گزارش شده است . کدامیک از اقدامات زیر مناسب تر است ؟
الف- لاپاروسکوپی و خارج کردن توده
ب- تحت نظر گرفتن تاپایان حاملگی سپس جراحی
ج-سونوگرافی هردوهفته یکبار
د-تحت نظر گرفتن تاهفته 38 حاملگی و سپس جراحی

۲- خانمی باسابقه یک زایمان طبیعی درهفته 37 حاملگی دوم –فعلت فشارخون بالا مراجعه کرده است .دربررسی پره اکلامپسی خفیف تشخیص داده شده است . Bishop Score=6 و بیوفیزیکال پروفایل 10از10 دارد. مناسب تریت اقدام بعدی کدام است ؟
الف- تزریق بتامتازون واستراحت نسبی
ب-سزارین اورژانس
ج-اینداکشن جهت زایمان واژینال
د-تزریق سولفات منیزیوم

۳- دختر خانم 13 ساله ای باخونریزی واژینال شدید از چند روز قبل – به اورژانس مراجعه کرده است . بیمار آنمیک می باشد . در سونوگرافی رحم و تخمدان طبیعی است . بهترین اقداتم درمانی کدام است ؟
الف- اگونیست GnRH تزریقی
ب-پروژسترون تزریقی
ج-آنتی پروستاگلاندین تزریقی
د-استروژن تزریقی
 

۴- خانم 36 ساله که از شش سال قبل ازدواج کرده ودر طول این مدت بدون پیشگیری باردار نشده است (درخال حاضرباردارنیست) به شما مراجعه می کند . بیمار پریود مرتب دارد . جهت بررسی اووسیت های باقیمانده (رزور تخمدان) بهترین تست کدام است ؟
الف- اندازه گیری LH روز سوم قاعدگی
ب-اندازه گیری FSH روز سوم قاعدگی
ج- اندازه گیری پروژسترون روز 21 قاعدگی
د- بیوپسی تخمدان از رطیق لاپاروسکوپی

۵- زوج جوانی با شکایت نازایی از سه سال قبل مراجعه نموده اند . دربررسی های انجام شده آنالیز اسپرم نرمال است . سیکل های قاعدگی منظم وتخمک گذاری نرمال است . مناسب ترین اقدام تشخیصی بعدی کدام است ؟
الف – هیستروسکوپی
ب- بیوپسی آندومتر
ج- لاپاروسکوپی
د- هیستروسالپنگوتومی

۶- خانم 34 ساله بدلیل افزایش ترشحات واژینال مراجعه است . در پاپا اسمیر انجام شده LOW GRADE SQUAMOUS CELL INTRA-EPITHELIAL LESION گزارش شده است . مناسب ترین اقدام بعدی کدام است ؟
الف – تکرار پاپ اسمیر شش ماه بعد
ب-کولپوسکوپی
ج-درمان مناسب سرویسیت باکتریایی
د-کونیزاسیون وکورتاژ آندومتر

۷- درآزمایش ژنتیک خانم 30 ساله با دوفرزند سالم و سابقه سرطان پستان در خواهر و سرطان تخمدان در مادرش- موتاسیون BRCA1 گزارش شده است . بیمار تصمیم به بارداری مجدد ندارد . مناسب ترین پیشنهاد برای پیشگیری از سرطان تخمدان دراین بیمار کدامیک از موارد زیر است ؟
الف- salpingo-oopherectomy
ب-غربالگری سالی دو بار با CA125 و سونوگرافی رحم و تخمدان ها
ج- Toral Hystrectomy
د- غربالگری سالیانه با معاینه کامل لگن و CA125 و سونوگرافی رخم و تخمدان ها

۸- در یک خانم باردار با زگیل ناحیه ولو باندازه متوسط کدام درمان زیر مناسب تر است ؟
الف – ایمی کوئیمود
ب-محلول پودوفیلین 10%
ج- تری کلرواستیک اسید
د-ژل پودوفیلوکس

۹- درخانمی باسابقه زایمان نوزاد دختر مبتلا به مننگومیلوسل کدامیک از اقدامات زیر قبل از بارداری بعدی مناسب تر است ؟
الف- تجویز مولتی ویتامین حاوی اسید فولیک روزانه – سه ماه قبل از بارداری تا پایان بارداری
ب- تجویز یک میلی گرم اسید فولیک روزانه – سه ماه قبل از بارداری تا پایان سه ماهه اول بارداری
ج- تجویز مولتی ویتامین حاوی اسید فولیک روزانه – چهار هفته قبل از بارداری تاپایان سه ماهه اول بارداری
د-تجویز چهارمیلی گرم اسید فولیک روزانه – چهار هفته قبل از بارداری تا پایان سه ماهه اول بارداری

۱۰- درخانمی باسابقه دوبار دکولمان جفت کدامیک از اختلالات ژنتیکی زیر محتمل تر است ؟
الف- موتاسیون 4G/4G ژن مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-1)
ب-مقاومت به پروتئین C فعال شده (APCR)
ج-موتاسیون ژن پروترومبین 20210-A
د-موتاسیون متیلین تتراهیدروفولات – ردوکتاز ( MTHFR)

۱۱- خانم 25 ساله ای که پنج ماه قبل جهت پیشگیری ازبارداری-از قرص خوراکی ضدبارداری ترکیبی استفاد ه می کند . بعلت لکه بینی مراجعه کرده است . دربررسی انجام شده درسونوگرافی ومعاینه لگنی نکته پاتولوژیکی ندارد . کدامیک ازاقدامات زیر مناسب تر است ؟
الف- کورتاژ تشخیصی
ب- استفاده از قرص ضدبارداری بامیزان پروژسترون بیشتر
ج-استفاده از قرص ضدبارداری بامیزان استروژن بیشتر
د- هیستروسکوپی

۱۲- خانم 22 ساله در ماه سوم بارداری بعلت لکه بینی – تهوع و استفراغ مراجعه کرده است . در معاینه اندازه رخم 18 هفته و صدای قلب جنین شنیده نمی شود . پس از بستری کدامیک از اقدامات زیر ضروری است ؟
الف- سونوگرافی رخم – اندازه گیری B-HCG و CBC و تست های کبدی –کلیوی – تیروئید- و رادیوگرافی قفسه سینه
ب- استراحت مطلق –تزریق پروژسترون –مایع درمانی وریدی
ج- اندازه گیری سدیم و پتاسیم خون و کتون ادراری و تست های انعقادی
د- تجویز شیاف واژینال پروژسترون وتجویز داروهای ضد استفراغ و مایعات وریدی فراوان

۱۳- خانم 26 ساله ای که دارای یک فرزند است – درماه سوم پس از برداشتن آی یو دی – تاخیر قاعدگی هفت روزه داشته و از سه روز قبل لکه بینی پیدا کرده است . تست B-HCG مثبت است . در سونوگرافی رخم نکته قابل توجهی ندارد0 اولین اقدام بعدی کدام است ؟
الف – کورتاژ
ب- سونوگرافی ترانس واژینال
ج-اندازه گیری سریال BHCG
د-تجویز پروژسترون تزریقی

۱۴- خانمی با سن بارداری 36 هفته بعلت کاهش حرکات جنین مراجعه کرده است . پروفایل بیوفیزیکال شش از 10 و حجم مایع آمنیوتیک طبیعی گزارش شده است . بهترین توصیه کدام است ؟
الف – ختم بارداری اورژانس
ب- oxytocin challenge test همان روز
ج- non stress test همان روز
د-سونوگرافی بیوفیزیکال روز بعدی

۱۵- برای بررسی آنمی جنینی در ناسازگاری Rh کدام روش مناسب تر است ؟
الف- Fetal Blood Sampling
ب- داپلر شریان Middle Cerebral جنین
ج- Amniotic Fluid Optical Density Analysis
د- داپلر شریان نافی

۱۶- خانمی که شش روز پیش مقاربت بدون پیشگیری داشته – جهت پیشگیری از بارداری مراجعه نموده است . سابقه درمان کامل بیماری التهابی لگن ( PID) را در نه ماه قبل ذکر می کند. کدامیک از روشهای زیر جهت Emergency Contraception مناسب تر است ؟
الف- آمپول دپومدروکسی پروژسترون
ب- قرص لوو نورژسترول
ج- گذاشتن آی یو دی مسی
د- قرص ضد بارداری ترکیبی با دوز بالا ( HD) دو عدد هر 12 ساعت

۱۷- در خانم باردار ترم که درفاز اول زایمان است –با پلاکت 75000 تشخیص Gestational Thrombocytopenia داده شده است . بهترین اقدام دتشخیصی کدام است ؟
الف- مانیتورینگ شمارش پلاکتی
ب- تجویز کورتیکوستروئید
ج- تجویز ایمونوگلوبین وریدی
د- بررسی نوزاد از نظر ترومبسیتوپنی

۱۸- در همه موارد زیر آنتی بیوتیکی پروفیلاکسی بر علیه استرپتوکوک B(GBS) حین زایمان تجویز می شود – بجز :
الف- سابقه ابتلا به عفونت ادراری ناشی از GBS در هر زمانی از حاملگی
ب- سابقه زایمان نوزاد مبتلا به عفونت ناشی از GBS
ج- تصمیم به ختم حاملگی قبل از 37 هفته
د-پارگی کیسه آمنیوتیک از 12 ساعت قبل

 

 سئوالات عفونی

۱- خانم 30 ساله ای که مشکوک به داشتن چندین شریک جنسی است – با زخم های متعدد ناحیه تناسلی مراجعه کرده است . زخم ها در شروع بصورت پاپول قرمز رنگ و بعد از سه روز تبدیل به پوسچول و نهایتا زخمی شده اند. دیواره زخم ها سفت – دردناک و خونریزی دهنده می باشد . در کشاله ران غدد لنفاوی دردناک دارد که یکی از آنها زخمی شده و ترشح چرکی از آن خارج می شود . مناسب ترین تشخیص کدام است ؟
الف- شانکرسیفیلیسی
ب- هرپس تناسلی
ج- شانکروئید
د- دو نو وانوز
۲- مرد 70 ساله ای یک هفته بعد از ابتلا به انفلوانزا دچار تب و خلط خونی شده است . دررادیوگرافی ریه پنوماتوسل های متعدد در فیلد میانی هرذ دو ریه مشاهده می شود . کشت خون و اسمیر خلط بیمار کوکسی گرم مثبت گزارش شده است – تا تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی – کدامیک از رژیم های زیر مناسب تر است ؟
الف- کلیندامایسین + سفتریاکسون
ب- سفتر یاکسون – آمیکاسین
ج- سیپروفلوکساسین + جنتامایسین
د- وانکومایسین + جنتامایسین
۳- پرستاری هنگام خونگیری از بیماری که دچار ایدز است – سوزن آلوده به خون به دستش فرو میرود . کدامیک از گزینه های زیر را برای پیشگیری مناسب تر می دانید ؟

الف – AZT(آزیدوتیمیدین) و لامی وودین و افاویرنس بمدت چهار هفته و پیگیری بمدت یکسال
ب- اقدام درمانی نیاز ندارد و پیگیری بمدت یکسال و در صورت آلوده شدن درمان ضد ویروس
ج- لامی وودین و AZT بمدت یکسال و پیگیری
د- انجام تست HIV و در صورت منفی بودن لامی وودین و AZT بمدت شش هفته
۴- جوان 22 ساله ای را با تب و سردرد و تهوع و استفراغ همراه با سفتی گردن و بیقراری به اورژانس می آورند . در معاینه ضایعات پتشیال و وپرپوریک منتشر در بدن دارد . آنالیز مایع نخاعی نشان دهنده مننژیت باکتریال است . در اسمیر مایع مغزی نخاعی دیپلوکوک گرم منفی داخل و خارج سلولی گزارش شده است . در صورتی که نامبرده به ترکیبات بتالاکتام آلرزی شدید داشته باشد – کدامیک از دار وهای زیر مناسب تر است ؟
الف ایمی پنم
ب- کلرامفنیکل
ج- وانکومایسین
د-آزترئونام

۵- کشاورز ساکن شمال ایران با شروع ناگهانی سردرد شدید- تب و لرز و درد عضلانی ساق پا و پشت و سرفه و تهوع و استفراغ بستری شده است . درمعاینه پرخونی ملتحمه –لنفادنوپاتی – کبد و طحال مختصری بزرگ و راش ماکولوپاپولر دارد که دربدن گسترده است . در طی چند روز بعد زردی و ادرار خونی هم به تابلو اضافه می شود . در آزمایشات لکوسیتوز و در نمونه ادرار کست گرانولر و پروتئینوری و RBC دارد . PT و CBC و بیلی روبین افزایش پیدا کرده است . عکس ریه انفلیتراسیون آلوئولار پراکنده در لوب تحتانی دارد . همه داروهای زیر برای او مناسب است – بجز :

الف آزیترومایسین
ب- پنی سیلین G
ج- داکسی سایکلین
د- سفتریاکسون
۶- کشاورزی که لانه مرغ هایش توسط روباهی مورد حمله واقع شده – انگشت دست خودش نیز دچا گازگرفتگی توسط روباه گردیده است . نامبرده بالاخره روباه را می کشد و سرش را جهت آزمایش به مرکز به داشت می فرستد . آزمایش موید هار بودن روباه است . هشت ماه قبل همین مرد توسط یک سگ مشکوک به هاری گاز گرفته شده بوده و در آن موقع ایمونوگلوبین هاری (RIG )و واکسن هاری را طبق استاندارد دریافت نموده است . بعد از شستشو و مراقبت از زخم کدامیک از اقدامات زیر صحیح است ؟
الف تجویز RIG و دو دوز واکسن بفاصله سه روز در میان
ب- تجویز RIG و واکسیناسیون کامل هاری
ج- تجویز دو دوز واکسن بفاصله دو روز درمیان
واکسیناسیون کامل هاری

۷- مرد 35 ساله ای بعلت تب و تعریق سه روزه مراجعه کرده است . نامبرده ده روز قبل در مسافرت به تایلند متعاقب تصادف و خونریزی – چهار واحد خون دریافت کرده است . درلام خون محیطی وی پلاسمودیوم ویواکس گزارش شده است . کدامیک از رژیم های درمانی زیر مناسب تر است ؟

الف- کلروکین + پریماکین
ب- کلروکین
ج- مفلوکین + پریماکین
د- هالوفانترین
۸- درآزما یش مدفوع مرد 45 ساله ای – لارو استرونژیلوئیدس استرکولاریس گزارش شده است . در صورتی که نامبرده هیچگونه شکایتی از بیماری های گوارشی نداتشه باشند – مناسب ترین درمان کدام است ؟

الف-پرازی کوانتل
ب- آلبنددازول
ج-تیابندازول
د-آیورمکتین
۹- خانم 21 ساله متاهل که توئکسوپلاسموزیس حاد دارد با شما در مورد حامله شدنش مشورت می کند – مناسب ترین توصیه کدام است ؟
الف-بدون درمان و بعد از شش ماه می تواند حامله بشود
ب- درمان با داروهای آنتی توکسوپلاسمایی و بعد از شش ماه می تواند حامله بشود
ج- بعد از چهار هفته درمان با داروهای آنتی توکسوپلاسمایی حاملگی وی بلامانع است
د-بدون درمان و بعد از سه ماه می تواند حامله بشود
۱۰- خانم حامله ای که قرار است دو هفته آینده زایمان نماید – بچه سه ساله اش دچار آبله مرغان شده است . آزمایش مادر نشان دهنده عدم ایمنی وی به این ویروس است . مناسب ترین اقدام کدام است ؟
الف- به مادر اطمینان می دهید که تا سه هفته آینده از نظر آبله مرغان مشکلی برایش ایجاد نمی شود
ب- تجویزآسیکلوویر خوراکی به مدت هفت روز
ج- تحت نظر گرفتن وی و تجویز آسیکلوویر به محض بروز راش
د-تجویز VZIG ( ایمونوگلوبین VZ)

سئوالات پاتولوژی

۱- مرد25 سالگی بدنبال strep pharyngitis و دریافت پنی سیلین دچاردرد شکم – خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به همراه هماچوری – پروتئین اوری – پورپورای قابل لمس پوستی شده است . دربررسی سرولوژی P-ANCA مثبت و درمطالعه میکروسکوپی ضایعات پوستی – نکروز فیبرینوئید سگمان های متعددی از جدار عروق خونی کوچک شامل آرتریول و ونول و مویرگ بهمراه ارتشاح نوتروفیلی و وجود قطعات هسته این سلول ها ( Fragmented neutrophils) مشاهده می شود – محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
الف – poly arteritis nodosa
ب- microscopic poly angeitis
ج- wegner granulomatosis
د- thromboangeitis obliterans
۲- خانم 40 ساله با سابقه هشت ساله ulcerative colitis دچار ضعف و بی حالی و زردی و خارش شده است . در بررسی آزمایشگاهی ANA و AMA منفی و P-ANCA مثبت است . سطح الکالن فسفاتاز سرم بالا است . مشاهده کدامیک از یافته های میکروسکوپی زیر در فضاهای پورت در بیوپسی این بیمار محتمل تر است ؟

الف- granulomatous infammation
ب- Numerous Plasma Cells
ج- fibrosing cholangitis
د- florid duc lesion
۳- آقا ی50 دساله سیگاری با شکایت از سرفه های خشک و هموپتیزی متناوب و ادم ژنرالیزه مراجعه کرده است . رادیوگرافی قفسه صدری نشان دهنده ضایعه فضاگیر مشکوک به نفع بدخیمی در ریه سمت راست می باشد . آزمایش ادرار پروتئین 4+ و 3-5 گلبول قرمز و 1-2 گلبول سفید را نشان داده و دفع پروتئین ادرار 24 ساعته شش گرم گزارش شده است . درمطالعه میکروسکوپ نوری diffuse thickening of the capillary wall دیده می شود . مشاهده electron dense deposits در کدامیک از محل های زیر در گلومرول ها با میکروسکوپ الکترونی محتمل تر است ؟
الف – subepithelial
ب- subendothelial
ج- mesangial
د- Lamina densa
۴- جوانی با شکایت ضعف عضلانی و اختلال درراه رفتن مورد بررسی قرار میگیرد . در مطالعه میکروسکوپی بیوپسی عضله وجود فیبر های عضلانی با تغییر واضح دراندازه و همچنین فیبرهای هیپرتروفیک در مجاور فیبرهای آتروفیک جلب نظر می کند . این تغییرات با کدامیک از تشخیص های زیر مطابقت بیشتری دارد ؟

الف- آتروفی نوروژنیک
ب- دیستروفی عضلانی
ج- میوپاتی التهابی
د- میاستنی گراویس
۵- خانمی 25 ساله بعلت تب و ضعف عمومی و کاهش وزن به پزشک مراجعه کرده است . در معاینه بالینی کاهش نبض و افت فشار خون دست ها نسبت به پاها وجود دارد . در سایر بررسی ها یافته قابل توجهی وجود ندارد . در بیوپسی شریان بزرگ ضایعات گرانولومی همراه با سلول های غول پیکر (Giant) گزارش شده است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
الف – Takayasu Arteritis
ب- Polyarteritis Nodosa
ج- Wegner Granulomatosis
د- Kawasaki Disease
۶- آقا ی70 ساله بعلت دردهای استخوانی مراجعه نموده است . دربررسی آزمایشگاهی هیپرکلسمی همراه با هورمون پاراتیروئید پایین داشته و در بررسی رادیولوژیک –توده ریوی دارد . کدام یافته هیستولوژیک دربیوپسی توده ریه این بیمار محتمل تر است ؟

الف- سلول های نسبتا یکدست با آتیپی کم و نمای آلوئولار
ب- ساختمان غددی با سلول هیا آتیپیک بزرگ
ج- سلول های کوچک با هسته دوکی و کروماتین گرانولر
د- سلول های سنگفرشی با هسته پلئومورفیک و تولید کروماتین
۷- ضایعه قهوه ای رنگ و برجسته برروی شکم مرد 67 ساله ای از سه ماه پیش ایجاد شده است . بعداز عمل جراحی درنمای میکروسکوپی پرولیفراسیون سلول های شبیه لایه بازال با طرخ رشد اگزوفیتیک دیده می شود . و پیگمان ملانین نسبتا زیادی همراه با تشکیل کیست های شاخی بین آنها موجود است . محتمل ترین تشخیص چیست ؟
الف – Malignant Melanoma
ب- Melanocytic Nevus
ج- Seborrheic Keratosis
د- Basal Cell Carcinoma
۸- دردیافیز استخوان ران پسری 15 ساله با درد استخوانی – ضایعه ای کیستی مشاهده می شود . بعد از عمل جراحی در ریز بینی سلول های گرد کوچک نسبتا یک شکل با سیتوپلاسم داراری گلیکوژن و روزت های Homer-Wright همراه با نکروز مشاهده می شود . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف – Small Cell Osteosarcoma
ب- Ewing,s sarcoma
ج- Malignant Lymphoma
د- Mesenchymal Chondro sarcoma
۹- خانم 32 ساله با سرفه مزمن و وجود ندول های محیطی متعدد و گاها بهم چسبیده در لوب های تحتانی و میانی ریه راست مراجعه کرده است . در بیوپسی ریه فضاهای تنفسی توسط یک لایه سلول های استوانه ای بلند که حاوی مقادیر زیاد موسین می باشند – پوشیده است . سلول های فوق الذ کر درجان خفیفی از Nuclear Atypia را نشان می دهند ولی استرومای پارانشیم ریه توسط آنها مورد تهاجم قرار نگرفته است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف Bronchio alveolar carcinoma
ب- atypical carcinoid tumor
ج- sarcomatoid mesothelioma
د- Large Cell Carcinoma
۱۰- خانم 45 ساله بعلت وجود ضایعه یک سانتی متری که بطور اتفاقی در ماموگرافی پیدا شده است . به جراح مراجعه و ضایعه بطور کامل با مارژین های سالم برداشته می شود . در مطالعه میکروسکوپی سلول های تومورال با Low grade Nuclei در استرومای کلاژنی و تماما بصورت well formed tubules مشاهده می شوند . در بررسی ایمونوهیستوشیمی گیرنده های استروژن و پروژسترون ( ER –PR ) مثبت و در مورد her2/Neu منفی می باشد . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف – intraductal carcinoma , comedo type
ب- Medullary carcinoma
ج- Mucinous carcinoma
د- Tubular carcinoma

سئوالات ارتوپدی

۱- خانم اسکی باز 25 ساله ای با درد آزار دهنده ناحیه دنبالچه مراجعه کرده است . سابقه زمین خوردن با باسن را در سه پیش ذکر می کند . در گرافی نیم رخ ساکروکوکسیژیال تصویر یک شکستگی با جابجایی مختصر دیده می شود . بهترین درمان کدام است ؟
الف – عمل جراحی ثابت کردن داخلی شکستگی
ب- گرفتن spica cast
ج- استفاده air ring
د- انجام مانیپولاسیون با توشه رکتال و جا اندازی بسته
۲- تفاوت اصلی شکستگی های جدا کننده صفحه رشد سالتر هاریس 1 و 2 با شکستگی سالتر هاریس 3 و4 در چیست ؟

الف – آسیب پریوست
ب- درگیری صفحه رشد
ج- اختلال خون رسانی
د- راهیابی شکستگی به سطح مفصل

۳- جوان 22 ساله ورزشکار با قفل شدن ناگهانی زانو مراجعه کرده است . دربررسی MRI پارگی کلاسیک دسته سطلی( Bucket Handle) منیسک داخلی مطرح است . معاینه د امنه حرکتی زانو دراین بیمار چه حالتی را نشان می دهد؟

الف – زانو در فلکسیون 60 درجه فیکس شده و درهیچ جهتی حرکت ندارد
ب- بیمار قادر به اکستانسیون کامل زانو نمی باشد
ج- د امنه حرکتی زانو در هردو جهت فلکشن و اکستانسیون محدود است .
د- بیمار فقط قادر به فلکسیون زانو نمی باشد
۴- مرد 45 ساله بدنبال سقوط از بلندی دچار شکستگی مهره T10 می شود . در معاینه حس و حرکت در دیستال به ضایعه و حس پرینه و رفلکس بولبو کاورنو ندارد . بعد از 72 ساعت رفلکس بولبو کاورنو برگشته ولی حس و حرکت اندامها و حس پرینه برنگشته است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف – بیمار دچار اسیب کامل نخاعی شده است
ب- بیمار هنوز در شوک نخاعی است
ج- بیمار دچار آسیب ناکا مل نخاعی شده است
د-هنوز نمی توان قضاوت کرد و باید سه هفته صبر کرد
۵- مادر جوانی با نوزاد یک هفته ای خود که اولین فرزند او می باشد با نگرانی زیاد مراجعه کرده است . مادر شکایت از چسبیدن انگشتان چهارم و پنجم پاها در فرزندش دارد. بطوری که بدون جوراب خجالت می کشد نوزادش را دیگران ببینند مناسب ترین اقدام درمانی کدام است ؟

الف- باز کردن انگشتان در دوسالگی با جراحی
ب- باز کردن انگشتان در سه ماهگی با جراحی
ج- درمان لازم نیست
د- برداشتن انگشتان پنجم در چهار سالگی با جراحی
۶- کودک 4 ساله ای بعلت لنگش پای راست مراجعه کرده که از بدو راه افتادن شروع و بتدریج افزایش یافته است . سابقه تب و لرز ندارد . در معاینه هیپ فقط مختصری ابداکشن داشته و تست ترندلنبرگ مثبت است . درگرافی ساده زاویه سر و گردن با تنه استخوان ران 90 درجه و صفحه رشد عمودی است . مناسب ترین درمان چیست ؟

الف – گچ گیری SPICA
ب- عمل جراحی
ج- BRACE که بتواند با آن راه برود
د- تحت نظر گرفتن بیمار تا زمان بسته شدن صفحه رشد
۷- بیمار 18 ساله با درد شبانه پروگزیمال ساق پای راست از شش ماه پیش مراجعه کرده است . درد با آسپیرین کاهش می یابد . دررادیوگرافی ضایعه اسکلروتیک با قطر تقریبی 1.5 سانت و یک کانون NIDUS شفاف در قسمت فوقانی تیبیا دیده می شود . آزمایشات پاراکلینیک طبیعی است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف- استئو سارکوما OSTEO SARCOMA
ب- استئوبلاستوما OSTEOBLASTOMA
ج- استئو کندروما OSTEOCHONDROMA
د-استئوئید استئوماOSTEOID OSTEOMA
۸- خانم 35 ساله با سابقه بیماری لوپوس تحت درمان با استروئید –بادرد هیپ راست و لنگش مراجعه می کند . در معاینه حرکات چرخشی هیپ راست محدود است . کدامیک از روش های تصویربرداری زیر در تشخیص سریع ضایعه و راهنمایی درمان مناسب تر است ؟

الف – MRI هیپ
ب- رادیوگرافی شاده
ج- آرتروگرافی هیپ
د- سی تی اسکن هیپ
 
 
: مرتبه
[ ۹۱/۰۲/۰۲ ] [ 13:40 ] [ دستيار برتر ]
درباره وبلاگ

پزشكان گرامي، خوش آمديد.
اين سايت با هدف ارائه اخبار و مطالب مرتبط با آزمون دستياري ، معرفي منابع آزمون و ارائه منابع آزمون راه اندازی شده است.
از طریق آدرس زیر با ما در تماس باشید :

dastyarbartar@yahoo.com
امکانات وب